A Magyar Biztosítók Szövetségének közleménye az Astra Biztosítóval kapcsolatban
Az alábbiakban a MABISZ 2015. október 8-i közleményét olvashatják tisztelt ügyfeleink!
 

Tisztelt Ügyfelek!

Az ASTRA Asigurari Reasigurari Magyarországi Fióktelepének káraival kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adjuk.

1. A román jog szerepe

Az ASTRA román biztosító, amely szolgáltatását a határon átnyúló szolgáltatások keretében nyújtotta Magyarországon, a magyarországi fióktelepén keresztül. Emiatt az ASTRA biztosító magyarországi fióktelepének felügyeletét is a román jog szerint a román felügyelet (ASF) látja el.

Az ASF hivatalos közlönyben közzétett határozatával az ASTRA tevékenységi engedélyét visszavonta, és döntött arról, hogy kezdeményezni fogja a felszámolási eljárást. Az EU-s jog értelmében az eljárás részleteiről a román felügyelet a magyar felügyeletet ellátó Magyar Nemzeti Bankot köteles tájékoztatni.

2. Megszűnnek-e a biztosítási szerződések?

A tevékenységi engedély visszavonása nem eredményezi a szerződések automatikus megszűnését a román jog szerint.

3. Köthető-e új biztosítónál szerződés?

Ebben a kérdésben különbözik a kötelező gépjármű felelősség biztosítások (KGFB) és az egyéb biztosítási szerződésekre vonatkozó szabályozás.

3.1. A KGFB szerződések

2015. október 8-án hatályba lépett a 2015. évi CXLVII. törvény. Mivel a magyar felügyelet a honlapján már korábban közzétette a román ASTRA biztosító tevékenységi engedélyének visszavonásáról szóló román felügyeleti döntést, ezért a hatályba lépett törvény 3.§ (1) bekezdése alapján az ASTRA biztosító még meglévő magyarországi ügyfelei az ASTRA fióknál fennálló szerződésük megszüntetése nélkül – a tevékenységi engedély visszavonására hivatkozva - más biztosítónál új szerződést köthetnek. Az új szerződés kockázatviselésének kezdete nem lehet korábbi, mint a tevékenységi engedély visszavonásáról szóló felügyeleti tájékoztató közzétételének napja.

A tevékenységi engedély visszavonásával érintett szerződés az új szerződés kockázatviselési kezdetének napját megelőző napon megszűnik, amennyiben az még korábban nem szűnt meg (pl. díjnemfizetés miatt).

Amennyiben az ASTRA biztosítónál fennálló szerződés díjnemfizetés miatt szűnt meg, akkor a szerződő félnek az adott biztosítási időszak hátralévő részére fedezetet nyújtó szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot bármelyik biztosító jogosult elfogadni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a díjnemfizetés miatti megszűnés esetén a biztosítatlan időszakra fedezetlenségi díjat kell az új biztosítónál fizetni!

3.2. Egyéb biztosítási szerződések

A nem KGFB biztosítási szerződések (pl. vagyonbiztosítások, CASCO, lakás biztosítás stb.) esetében az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv. 6:459.§-a) szerint többszörös biztosítás is köthető, azaz a más biztosítónál kötött szerződés érvényes lesz.

4. Mit kell tenni KGFB károknál?

4.1. Az ASTRA-nak, illetve a fióktelepnek már korábban bejelentett, és az azokhoz kapcsolódó további KGFB kárigények

Az ASTRA-nak már korábban bejelentett kárigényeket a román jogszabályoknak és az ASF határozatának megfelelően az ASTRA 2015. szeptember 30-áig továbbítja a román kárrendezési alaphoz (FGA). A Az FGA eljárásáról szóló angol nyelven közzétett rendeletek és tájékoztatás a következő linkeken érhető el :

Az FGA az ASTRA-tól kapott ügyféllistákat honlapján közzéteszi. Ettől függetlenül a hitelezői igényeket az alábbi linken keresztül letölthető nyomtatványokon ismételten be kell jelenteni az FGA-nak vagy az office@fgaromania.ro Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címre eljuttatva, vagy postai úton tértivevényes levélben az FGA Str. Popa Petre nr. 24, București 020805 Sector 2 România postai címre elküldve, ennek hiányában ugyanis az FGA a felszámolás jogerős elrendelését követően sem fizetheti ki a károkat.

A 2015. évi CCXLVII. törvény 5.§ 6(c) pontban meghatározottak szerint az ASTRA fiók köteles a nála bejelentett , még ki nem elégített kártérítési igényekre vonatkozó adatokat és okirat(másolat)okat, valamint a károkozás időpontjában a biztosítási fedezet meglétére vonatkozó igazolást a Kártalanítási Számla kezelője részére a 9.§.ban meghatározott 3 munkanapon belül átadni. Az adatok , okiratok és az igazolás átadása informatikai eszközökkel, elektronikus módon fog megtörténik.

A Mabisz mint a Kártalanítási Számla kezelője a tv-ben meghatározott kötelezettségeit az Astra által kezelt, és nyitott kárigények dokumentációjának, és a károsult által megjelölt károkozó gépjármű GFB biztosításának adataira vonatkozó információk átadását követően tudja teljesíteni, ezért az Astra fentiek szerinti átadási kötelezettségének teljesítéséről a honlapunkon fogjuk tájékoztatjuk az érdekelt károsultakat, és ezt követően tudjuk fogadni, érdemben elbírálni, és megtéríteni a korábban az Astrához bejelentett de még meg nem térített kárigényeket.

4.2. Az ASTRA-nak, illetve a fióktelepnek még be nem jelentett és a 2015. augusztus 17. után bekövetkezett káresemények miatti KGFB kárigények

Az ASTRA magyarországi fióktelepe 2015 szeptember 14.-ét követően nem fogad be kárbejelentéseket, és nem végez kárrendezési tevékenységet. Az ASTRA-nak még be nem jelentett és 2015. augusztus 17 után bekövetkezett káresemények miatti kárigények estében az első, majd minden későbbi kárbejelentést a károsultak az alábbi elérhetőségeken tehetik meg:

Magyar Biztosítók Szövetsége

Címünk: 1062 Budapest, Aradi u. 65-67.
Levelezési cím: MABISZ ESZE
1381 Budapest 62., Pf. 1297

Központi telefonszám: (+36 1) 802-8400

Kárügyintézés telefax: (+36 1) 802-8499

E-mail: mabiszesze@mabisz.hu Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Kárbejelentés: kar@mabisz.hu Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Hivatali idő: hétfő-csütörtök 8-16h, péntek 8-13:30

Az Ügyfélszolgálat szerdán 20:00-ig fogadja a hívásokat a központi telefonszámon.

A MABISZ ESzE a fenti feltételek mellett, a kárbejelentéseket befogadja, nyilvántartásba veszi, megszervezi és lebonyolítja a károsult vagyontárgyak szemléjét, bekéri és befogadja a kárigények megalapozottságát alátámasztó szükséges, indokolt iratokat, tárolja a kárdokumentációt, és megelőlegezi a kárigények felmérésével, dokumentálásával kapcsolatos költségeket, és a 2015. évi CCXLVII. törvény 5. §-ban meghatározott feltételek teljesülése mellett a megalapozott kárigényeket a vétlen károsultaknak megtéríti.

A MABISZ ezen eljárásától függetlenül továbbra is szükséges azonban, hogy a károsult igényét bejelentse az FGA-nak vagy az office@fgaromania.ro Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címre eljuttatva, vagy postai úton tértivevényes levélben az FGA Str. Popa Petre nr. 24, București 020805 Sector 2 România postai címre elküldve.az alábbi linken keresztül letölthető nyomtatványokon

A FGA elérhetőségei:

Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA)

Levelezési cím: FGA
Str. Popa Petre nr. 24, București 020805 Sector 2 România

Telefonszám: +4021.211.60.37; +4021.211.60.52; +4021.211.60.73; +4021.211.60.79

Telefax: +4021.211.60.94

E-mail: office@fgaromania.ro Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

5. Mit kell tenni a nem KGFB biztosítási szerződések terhére érvényesíteni kívánt kárigények esetén?

5.1. Az ASTRA-nak, illetve a fióktelepnek már korábban bejelentett kárigények

Az ASTRA-nak már korábban bejelentett kárigényeket a román jogszabályoknak és az ASF határozatának megfelelően az ASTRA 2015. szeptember 30-áig továbbítja a román kárrendezési alaphoz (FGA). Az FGA eljárásáról szóló angol nyelven közzétett rendeletek és tájékoztatás a következő linkeken érhető el :

Román nyelven az alábbi webhelyen érhető el a tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályok.

Eddigi ismereteink szerint, Az FGA az ASTRA-tól kapott ügyféllistákat honlapján közzéteszi. Ettől függetlenül a hitelezői igényeket az alábbi linken keresztül letölthető nyomtatványokon ismételten be kell jelenteni az FGA-nak vagy az office@fgaromania.ro Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címre eljuttatva, vagy postai úton tértivevényes levélben az FGA Str. Popa Petre nr. 24, București 020805 Sector 2 România postai címre elküldve, ennek hiányában ugyanis az FGA a felszámolás jogerős elrendelését követően sem fizetheti ki a károkat.

5.2. Az ASTRA-nak, illetve a fióktelepnek még be nem jelentett kárigények

Az ASTRA-nak, illetve fióktelepének még be nem jelentett kárigények esetében hasonló az eljárás, a károk saját költségen történő felmérését követően az alábbi linken keresztül letölthető nyomtatványokon bejelentést kell tenni az FGA-nak vagy az office@fgaromania.ro Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címre eljuttatva, vagy postai úton tértivevényes levélben az FGA Str. Popa Petre nr. 24, București 020805 Sector 2 România postai címre elküldve. Az ügyintézésben javasoljuk, hogy forduljon bizalommal üzletkötőjéhez vagy brókeréhez, aki korábban az ASTRA biztosítót ajánlotta Önnek.

A MABISZ ügyfélszolgálata a 06 1 8028400 telefonszámon szükség esetén segítséget nyújt az FGA-nak benyújtandó formanyomtatványok elérésében.

A FGA elérhetőségei:

Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA)

Levelezési cím: FGA
Str. Popa Petre nr. 24, București 020805 Sector 2 România

Telefonszám: +4021.211.60.37; +4021.211.60.52; +4021.211.60.73; +4021.211.60.79

Telefax: +4021.211.60.94

E-mail: office@fgaromania.ro Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Magyar Biztosítók Szövetsége
Budapest, 2015.  október 8.

Új biztosításuk megkötése érdekében kérjük, forduljanak bizalommal az Eurorisk Ügyfélszolgálatához az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: +36 1 225 4000

E-mail: info@eurorisk.hu
 Call Center: 06 1 585 8888
Minden jog fenntartva © 2013 Eurorisk
Utolsó frissítés: 2020.06.05
PoweredBy: SK Trend Kft